Avís legal

INAM ENGINYERIA SLP amb CIF  B62324421, amb domicili a Carretera de Montmeló 76
08403 Granollers, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de INAMSL.EU.

Amb els límits establerts a la llei, INAM ENGINYERIA SLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’ Internet.

Els continguts i informació no vinculen a INAM ENGINYERIA SLP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’ un producte o servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de INAMSL.EU. pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que INAM ENGINYERIA SLP no pot controlar. Per tant, INAM ENGINYERIA SLP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INAM ENGINYERIA SLP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de INAM ENGINYERIA SLP.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que INAM ENGINYERIA SLP, ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de INAM ENGINYERIA SLP per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Així mateix, l’ informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’ accés, rectificació, supressió o limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a INAMSL.EU.

Avís legal

INAM ENGINYERIA SLP amb CIF  B62324421, amb domicili a Carretera de Montmeló 76
08403 Granollers, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de INAMSL.EU.

Amb els límits establerts a la llei, INAM ENGINYERIA SLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’ Internet.

Els continguts i informació no vinculen a INAM ENGINYERIA SLP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’ un producte o servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de INAMSL.EU. pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que INAM ENGINYERIA SLP no pot controlar. Per tant, INAM ENGINYERIA SLP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INAM ENGINYERIA SLP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de INAM ENGINYERIA SLP.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que INAM ENGINYERIA SLP, ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de INAM ENGINYERIA SLP per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Així mateix, l’ informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’ accés, rectificació, supressió o limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a INAMSL.EU.

Política de privacitat

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:

La responsable del tractament de les dades recaptades a través dels llocs web, INAMSL.EU (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és INAM ENGINYERIA SLP proveïda de CIF B6224421 i amb domicili a Carretera de Montmeló, 76 – 08403 Granollers (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb INAM ENGINYERIA SLP per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: [*]

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? Tractarem les teves dades personals, recaptades a través del Lloc Web amb les següents finalitats:

 1. En el cas de contractació de serveis ofertats, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’ informació demanada a través dels formularis disposats al Lloc Web.
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Els camps d’ aquests registres són d’ emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’ aporten aquestes dades.

2.2. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3.- Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Facilitant qualsevol tipus d’informació personal a la Web , tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d’aquesta informació amb els fins descrits a continuació:

 • Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-li per telèfon o comunicar-nos amb Vostè via e-mail.
 • Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-lo de la informació prèviament sol·licitada per Vostè via online o proporcionar-li informació general sobre els serveis oferts. Quan nosaltres demanem Dades Personals per a màrqueting i promocions, però, generalment oferim la possibilitat que esculli l’ús que vol que es doni a les seves Dades Personals.
 • Selecció de Personal (Recruitment). Si Vostè ens fa arribar una sol·licitud d’ocupació online, les seves Dades Personals o curriculars seran utilitzades per a aquesta finalitat, la qual cosa inclou contactar amb Vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari, INAM ENGINYERIA SLP mantindrà les seves Dades Personals i curriculars en arxius de la seva propietat per ser considerats de cara a futures ofertes d’ocupació.
 • Proveïdors (Partners). Algunes Webs de INAM ENGINYERIA SLP permet als seus proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis . Aquestes Dades Personals s’ utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquestes finalitats.
 • Manteniment de la Web i realització d’ enquestes de satisfacció. S’utilitzaran les seves Dades Personals i opinions amb l’objectiu de mantenir i millorar la nostra Web. Així mateix, les seves Dades Personals poden ser utilitzades en la realització d’enquestes de satisfacció de clients així com Compilació de conjunts estadístics referents a l’ús de la Web.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a INAM ENGINYERIA SLP, llevat d’ obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats diversos proveïdors de serveis, que s’ han compromès al compliment de les disposicions normatives d’ aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractades per als béns o serveis contractats per INAM ENGINYERIA SLP, així com per a l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.

De manera ocasional, als usuaris que estiguin subscrits al nostre butlletí (newsletter) els oferirem contingut promocional de a través de l’esmentada xarxa social.

5.- Drets: Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si el responsable INAM ENGINYERIA SLP està tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al previst en la mateixa:

 • Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’ OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l’apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.”

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que INAM ENGINYERIA SLP, reculli informació a través de les seves pàgines Web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar l’origen del trànsit i el volum d’ús de la nostra Web. En ocasions les cookies s’utilitzen per assistir-lo en la recerca d’informació apropiada i per guiar la seva visita segons les seves preferències. Per exemple, una cookie pot ser utilitzada per recordar-li la seva informació d’accés (login) si Vostè escull l’opció “Recordar” en el moment d’establir aquesta informació. Si Vostè no desitja rebre cookies des de les nostres Web, pot indicar-li al seu browser que les rebutgi o que li ho indiqui cada vegada que en rebi una, de manera que pugui rebutjar-la al moment. No obstant això, rebutjar les cookies pot impedir-li accedir a algunes parts de la Web.

Ves al contingut